Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Αναλυτική περιγραφή των δράσεων

Δράση 1

Μελέτη για τη δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο

Δράση 2

Μελέτη για την προώθηση αγροτικών προϊόντων και διακίνηση σε αγορές του εξωτερικού.

Δράση 3

Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των Ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου

Δράση 4

Αρχική Συμβουλευτική Yποδοχή, επιλογή και διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο

Δράση 5

Δικτύωση ΑΣ και ωφελουμένων με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς /Ημέρες Καριέρας

Δράση 6

Δικτύωση ΑΣ με άλλες ΑΣ

Δράση 7

Διενέργεια επιχειρηματικών αποστολών και επισκέψεις εργασίας

Δράση 8

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων : «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας

Δράση 9

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων : «Αρχές λειτουργίας και συντήρησης μονάδων παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου»

Δράση 10

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ»

Δράση 11

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και διαχείρισης αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση»

Δράση 12

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης»

Δράση 13

Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Δράση 14

Θεματικά Εργαστήρια με θέμα: «Σύγχρονες τεχνικές προώθησης στην εργασία ,επαγγελματική καθοδήγηση»

Δράση 15

Θεματικά Εργαστήρια με θέμα : «Εναλλακτικές καλλιέργειες-νέες πηγές εσόδων σε αγροτικές δραστηριότητες»

Δράση 17

Θεματικά Εργαστήρια με θέμα: «Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων –Υπηρεσιών »

Δράση 18

Θεματικά εργαστήρια με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Δράση 19

Επιχειρηματικός σχεδιασμός - εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων

Δράση 20

Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας

Δράση 21

Συμβουλευτική υποστήριξη τω των ωφελουμένων κατά τους 3 πρώτους μήνες τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας

Δράση 22

Συντονισμός Διαχείριση

ΤοπΣα Κορινθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 9.00 – 14.00 στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Διεύθυνση:Ερμού 2, Κόρινθος
Τηλέφωνο:27410.24464
Email:info@topsakorinthia.gr