Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Θεματικό Εργαστήριο στο Επιμελητήριο Κορινθίας 18-19/6/2014

Θεματικό Εργαστήριο με θέμα : Εναλλακτικές καλλιέργειες-νέες πηγές εσόδων σε αγροτικές δραστηριότητες στο Επιμελητήριο Κορινθίας.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 18 & 19/6/2014
Δείτε το Πρόγραμμα:

Κατέβασε την "Επιστολή προς Ωφελούμενους"

 

Πρόγραμμα 1ης  ημέρας   –      18  Ιουνίου 2014           – 5  ώρες

 


 

15:00 – 15:30

 

£  Εγγραφή            Εισαγωγή θεματικού εργαστηρίου

 

 

1η Ενότητα Εργασιών Επιχειρηματικότητα στη γεωργία: Ευκαιρίες, απειλές και δυνατότητες επένδυσης σε εναλλακτικές καλλιέργειες

15:30 – 16:15

 

£  Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγος

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

16:15 – 17. 00

 

£  Επιλογή κατάλληλων καλλιεργειών και εκτροφών

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

17:15 –  20:00

 

£  Δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών επιχειρήσεων

 

£  Κόστος εγκατάστασης νέων καλλιεργειών – εκτροφών

 

£  Ετήσιες δαπάνες παραγωγής

 

£  Κέρδος και γεωργικό εισόδημα

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

20:00 -20:30

 

£  Πρακτικά ζητήματα δραστηριοτήτων


Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

  

 

 

Πρόγραμμα  2ης  ημέρας  19 Ιουνίου 2014      -  5 ώρες

 

 

 

2η Ενότητα Εργασιών - Μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εναλλακτικές καλλιέργειες σε αριθμούς.

15:00 – 1615

 

£  Καλλιέργεια aloe vera

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγος

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

16:15 – 17. 00

 

£  Η καλλιέργεια του Φραγκόσυκου

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

17:00 –  17:45

 

£  Σαλιγκαροτροφία: Ιδιαιτερότητες της παραγωγής και της εμπορίας

 

Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

17:45 – 18:30

 

£  Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: Βασικότερα είδη και χρήσεις αυτών


Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

 

18:30 – 19:15

 

 

£  Λοιπές εναλλακτικές καλλιέργειες


Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

 

19:15 – 20:00

 

 

£  Καλλιέργεια οσπρίων: Όταν το παλιό γίνεται εναλλακτικό


Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

 

20:00 -  20:30

 

£  Συζήτηση  - Πρακτικά ζητήματα

£  Αξιολόγηση προγράμματος


Εισηγητές :  Δρ. ΑλεξάνδραΣιντόρη, ΓεωπόνοςΓεωργοοικονομολόγο

Δρ. Άγγελος Λιοντάκης, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος

 

 

 

ΤοπΣα Κορινθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 9.00 – 14.00 στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Διεύθυνση:Ερμού 2, Κόρινθος
Τηλέφωνο:27410.24464
Email:info@topsakorinthia.gr