Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Θεματικό Εργαστήριο στο Επιμελητήριο Κορινθίας 23-24/6/2014

Θεματικό Εργαστήριο με θέμα "Σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων – υπηρεσιών"
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δευτέρα 23 και 24/6/2014 , Ερμού 2 - Κόρινθος
Δείτε το Πρόγραμμα:

Κατέβασε την "Επιστολή προς Ωφελούμενους"

Πρόγραμμα 1ης ημέρας –23/6/2014 – 5  ώρες

 

15:00 – 15:30

£  Εγγραφή            Εισαγωγή θεματικού εργαστηρίου               

                             

1η Ενότητα Εργασιών – Εισαγωγή στο Μarketing και την Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

15:30 – 16:15

£  Τι είναι το Marketing  και τι πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας

Eισηγητής :  Μαργαρίτα Σαββοπούλου  Οικονομολόγος

 

16:15 – 17.30

£  Τμηματοποίηση της αγοράς - Βασικά κανάλια διανομής προϊόντων και υπηρεσιών  Eισηγητής :  Μαργαρίτας Σαββοπούλου  Οικονομολόγος

 

17:30 –  18:15

£   Οργάνωση δικτύου πωλήσεων και προώθησης προϊόντωνEισηγητής:

 

2η Ενότητα Εργασιών –Σχεδιασμός στρατηγικής Προώθησης

 

18:15 – 19:00

£  Σχεδιάζοντας ένα πλάνο marketingγια την επιχείρηση μου

Eισηγητής :  Μαργαρίτα Σαββοπούλου  Οικονομολόγος

 

19:00 – 19.45

£  Βασικές Τεχνικές προώθησης προϊόντων –υπηρεσιών

£  Eισηγητής : Μαργαρίτα Σαββοπούλου  Οικονομολόγος

 

19:45 –  20:30

£  Η περίπτωση της επιχείρησης με την πώληση σαλιγκαριώνEισηγήτρια:  Βλάχου Παναγιώτα , επιχειρηματίας- ιδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Fereikos Helix


 

Πρόγραμμα 2ης ημέρας-  - 24/6/204 –  5 ώρες

 

15:30 – 15:30

£  Εγγραφή         -Εισαγωγή στο θεματικό περιεχόμενο της 2ης  ημέρας                       

                            

1η Ενότητα Εργασιών –Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και Νέες Τεχνολογίες

15:30 – 16:30

£  Παρουσίαση της σημασίας των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων για την προώθηση προϊόντων και Υπηρεσιών  

 Eισηγητής : Χαράλαμπος Βακλάσογλου  Οικονομολόγος

 

16:30 – 17. 30

£  Έρευνα αγοράς  ως βασικό εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών   Eισηγητής : Χαράλαμπος Βακλάσογλου  Οικονομολόγος

 

 

2η Ενότητα Εργασιών – – Προϊόντα και Υπηρεσίες στην Κορινθία Μελέτες Περίπτωσης –Πετυχημένες Ιστορίες Επιχειρηματιών στον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Κορινθία  

17:30 – 18:15

£  Παρουσίαση του Κορινθιακού claster«ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» -Οι συνεργατικοί σχηματισμοί ως εργαλειο προώθησης δυναμικών εξαγωγικών αγροδιατροφικών προιόντων

Eισηγητής :

 

2η Ενότητα Εργασιών – Μελέτες Περίπτωσης –Αυτοαξιολόγηση

18:15 – 19:30

£  Μελέτες Περίπτωσης  -Συζήτηση για την διαδικασία ανάπτυξης Marketingplan για τους συμμετέχοντες στο θεματικό εργαστήριο   Πρακτική Εργασία Eισηγητής :  Σταύρος Κεφάλας

 

19:30 – 20.30

£  Αξιολόγηση Παρουσίαση των συμπερασμάτων –Κλείσιμο του θεματικού εργαστηρίου 

Eισηγητής : Χαράλαμπος Βακλάσογλου  Οικονομολόγος

ΤοπΣα Κορινθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 9.00 – 14.00 στην Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Διεύθυνση:Ερμού 2, Κόρινθος
Τηλέφωνο:27410.24464
Email:info@topsakorinthia.gr